• Професионален опит

  ОВОС на ИП „Изграждане на 48 вилни сгради в  м.Голямата нива, кв. Банево, община Бургас”, 2014г.

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на вилни сгради в  местност „Ск. Фонд – Липата, гр.Царево”, 2013г.

   

  ОВОС на ИП за "Изграждане на ваканционен комплекс в местност "Варницата", гр. Св. Влас, Община Несебър”, 2012г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на сгради за отдих и курорт в землище гр.Черноморец, Община Созопол”, 2010г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на спортен терен в землището на с.Кошарица, Община Несебър, 2010г.

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на сгради за отдих и курорт в местност “Ябълката”, землище с.Черноморец, община Созопол, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на сгради за обществено обслужване – ресторант с хотелска част, магазин и офис сграда в местност “Факуда”, с.Равадиново, община Созопол”, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на сгради за отдих и курорт в местност “Аклади”, землище с.Черноморец, община Созопол, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на сгради за отдих и курорт в имоти 81178.5.117, 81178.5.119, 81178.5.120, 81178.5.121, 81178.5.122, 81178.5.124, 81178.5.125 и 81178.5.126 в местност “Аклади”, землище с.Черноморец, община Созопол, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на комплекс от жилища с курортна и туристическа цел в местност “Рекица”, землище гр.Каблешково, община Поморие, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на жилищни сгради за курортни нужди в имоти 012082 и 012097, местност “Алепу”, землище гр.Созопол, 2009г.;

   

  ОВОС на ПУП-ПРЗ за изграждане на Ваканционно селище в местност “Смайлов чайр”, землище с.Лозенец, Община Царево ”, 2008г.;

   

  ОВОС на ПУП-ПРЗ за изграждане на Ваканционно селище в имоти 44094.23.21, 44094.23.22 и 44094.23.23, местност “Смайлов чайр”, землище с.Лозенец, Община Царево”, 2008г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на хотелски и апартаментен комплекс в поземлени имоти №07598.17.79, 07598.17.94 и 07598.17.95, местност “Полихорава”, гр.Бяла, 2008г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на хотелски и апартаментен комплекс в поземлени имоти 07598.17.66, 07598.17.70, 07598.17.72, 07598.17.76 и 07598.17.99, местност “Полихорава”, гр.Бяла, Община Бяла”, 2008г.;

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на хотелски и апартаментен комплекс в поземлени имоти 07598.17.47, 07598.17.102, 07598.17.103, местност “Полихорава”, землище гр.Бяла, Община Бяла”, 2008г.

   

  ОВОС на “ПУП-ПРЗ за изграждане на Ваканционно селище, местност “Инджекьойско блато”, гр. Несебър”, 2007г.;

   

  ОВОС на “Рекреационен парк и Ваканционно селище в местност “Парниците”, с.Александрово, Община Поморие”, 2007г.;

   

  ОВОС на “ПУП-ПРЗ за изграждане на Ваканционни апартаменти и хотелска част в местност “Юрта/Балкана”, гр.Несебър ”, 2007г.;

   

  ОВОС на „Селище за селски туризъм и винарска изба с шато за дегустация на вина” в, местност “Тодорови колиби” в землището на с Маринка, Община Бургас”. 2007г.;

   

  ОВОС на Жилищни сгради за сезонно ползване в имот 024223, местност “Хижата” в гр.Каблешково, Община Поморие, 2005г.;

   

  ОВОС на Жилищни сгради за сезонно ползване в имот 024222, местност “Хижата” в гр.Каблешково, Община Поморие, 2005г.;

   

  ОВОС на Ваканционно селище в имот 021035, местност “Рибарица” в землището на с.Лозенец, Община Царево, 2005г.;

   

  ОВОС за Реконструкция и разширение на почивна база в кв.”Крайморие”, местност “Отманли”, гр. Бургас, 2005г.;

   

  ОВОС на ИП за изграждане на Ваканционно селище в имоти 10550, 10551, 10553, местност “Дядо Ильовата Бахча” в землището на гр.Царево, 2005г.;

   

  ОВОС на ИП за строителство на Хотелски комплекс “Лазурно море”, Царево, 2004г.;

   

  ОВОС на Ваканционно селище в  местност “Хендек тарла”, с.Равда, Община Несебър, 2003г.;

   

  ОВОС на ПУП на Винарско имение “Санта Сара”, с.Горица, Община Поморие, 2002г.;

   

  ОВОС на инвестиционен проект - Хотелски комплекс “Магнолиите” Приморско, 2002г;

   

  ОВОС на ИП - Ремонт и реконструкция на хотелски комплекс “Гея” м.”Атлиман”, с.Китен, Община Приморско, 2002г.

   

  ОВОС на Застроително решение на къмпинг “Арапя”, 2002г.

   

  ОВОС на “Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя за играждане на Ваканционно селище “Парадайз бийч”, 2002г.

   

  ОВОС на обект - Вилно селище в м. “Янов егрек”, гр. Царево, 2002г.

   

  ОВОС на обект - База за отдих и почивка в местност “Каваците”,Община Созопол, 2002г.

   

  ОВОС на “Актуализация на ЗРП - с. Рудник и м.с. Черно море, Община Бургас, 2002г.

   

  ОВОС на План за регулация и застрояване на вилно селище в многофункционална зона ІІ от защитена местност “Колокита”, 2002г.

   

  ОВОС на Застроително регулационен план на имоти с кад. №484, №485, №487 и част от №486 по ЗРП на гр.Приморско - ІІ етап- разширение Северозападна част, 2001г.

   

  ОВОС на ЧЗР за ваканционно селище “Арапя”, 2000г.

   

  ОВОС на ЧРЗ на ПП комплекс “Св. Георги”, с.Равадиново, Община Созопол, 2000г.

   

  ОВОС на обект – „Крайпътен комплекс с бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в землище с.Съдиево, 2000г.

   

  ОВОС на „Частична регулация на м. “Мисари”, гр.Созопол, 2000г.

   

  ОВОС (предварителен доклад) на обект – „Застроително решение на имоти № 1, 2, 9 и 10 до гробищен парк-Бургас”, 1997г.

   

  ОВОС (предварителен доклад) на обект – „Застроително регулационен план (ЗРП) на кв.”Акациите” и кв.“Победа”, гр. Бургас и обособяването им като територии с жилищни функции, 1996г.

  ОВОС на „ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в землището на с.Равда, Община Несебър, 2015г.

   

  ОВОС на ИП за “Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на с.Оризаре”, 2015г.

   

  ОВОС на ИП за “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград”, 2014г.

   

  ОВОС на ИП за - “Изграждане на Въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на подстанция „Обзор” 110/20 kV към електроенергийната система на страната”, 2014г.

   

  ОВОС на ИП за - "Удължаване и реконструкция на летателна площадка "Приморско", 2013г.

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на сгради за обществено обслужване (КОО) – магазин, шоурум и офиси в местност “Соленки, Община Созопол”, 2010г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на складова база с административна сграда, магазин и сграда за обществено обслужване в местност “Муската”, гр.Бургас”, 2010г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на тържище за плодове и зеленчуци в  местност “Бабини драки”, с.Тънково, Община Несебър”, 2010г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част и шоурум в с.Черни връх, Община Камено”, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на магазин /шоурум/ за продажба на яхти в с.Черноморец, община Созопол”, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на хранителен супермаркет, градински център, хотел, пазар за плодове и администрация в местност “Добровица”, землище гр.Созопол”, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на център за продажба на лодки, комплекс за бърза закуска и бензиностанции в местност “Добровица” и в местност “Куку баир”, гр.Созопол, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на складово-търговска база за промишлени стоки в местност “Келева нива”, землище гр.Бургас, 2009г.;

   

  ОВОС на ИП: “Изграждане на складова база за промишлени стоки и КОО-шоурум в местност “Под шосето”, землище гр.Бургас, 2009г.

   

  ОВОС на обект - “Изграждане на търговски център “МАСТЕРХАУС” в  гр.Приморско, 2009г.;

   

  ОВОС на обект -“Промишлено производство на изделия от черни метали в гр.Айтос”, 2008г.;

   

  ОВОС на обект - "Фабрика за растителни масла в землището на с. Съдиево , Община Айтос, 2003г.;

   

  ОВОС на “План за застрояване на кв. 147 в м. “Шосеен път”- землище гр. Бургас ”, 2002г.;

   

  ОВОС на обект - Винарска изба “Санта Сара”, с.Горица, Община Поморие, 2002г.;

   

  ОВОС на “Винекс Славянци”АД, 2000г.

   

  ОВОС на “Елкабел”АД, 2000г.

   

  ОВОС на “Трансвагон”АД, 2000г.

   

  ОВОС на “Черноморско злато” АД - Поморие, 2000г.

   

  ОВОС на “Пасат” АД - Царево, 2000г.

   

  ОВОС на “Български захарни заводи”АД, Камено, 2000г.

   

  ОВОС на “Преустройство на част от склад на терена на “Бургас-комерс” ЕООД в цех за преработка и пакетиране на сол, 2000г.;

   

  ОВОС на “Технологично-производствена база на “Бритиш-Бългериан къмпани” ООД за преработка на сол”, 2000г.;

   

  ОВОС на “Идеен генплан за изграждане на Предприятие за преработка на зърно към промишлен комплекс – гара Церковски, 2000г.;

   

  ОВОС на “Търговски комплекс с бензиностанция ОМВ-Бургас 406, м. “Под шосето”, гр.Бургас, 2000г.;

   

  ОВОС на Бензиностанция и търговски обекти в имот 651, землището на гр.Айтос, 2000г.;

   

  ОВОС на “Бензиностанция с автомивка и модулна газстанция в кв. 142, п. ІІ-9, Централна зона на ж.р.”Меден Рудник, 2000г.;

   

  ОВОС на  “Цех за регенерат на гуми “Фулда – България”ООД, 2000г.;

   

  ОВОС на  "Цех за производство на сапуни и перилни препарати на ЕТ “Перос-Петков”-Бургас, 2000г.;

   

  ОВОС на “Метални изделия”АД, 1999г.

   

  ОВОС на “Фабрика за производство на захарни изделия – І етап – гр.Сунгурларе, 1999г.;

   

  ОВОС на обект: ”Крайпътен комплекс с газо-и бензиностанция”, 1999г.;

   

  ОВОС на “ЗРП на терен с площ 70 дка, представляващ имоти с кад. №275 по ЗРП на гр. Приморско – І етап – Северна част” 1999г.;

   

  ОВОС на “ЧРЗ за имот 013045 в землището на с.Свети Влас, Община Несебър”, 1999г.;

  ОВОС на обект - “Бензиностанция –Бургас такси-инвест, 1999г.;

  ОВОС на обект -  “Обособено производство за обработка на бракувани стари кораби”, 1999г.;

  ОВОС на Пристанище Бургас - складова база “Лозово”, 1998г.

  ОВОС на “Цех за преработка и пакетиране на сол”- гр.Карнобат, 1998г.

  ОВОС на“Фабрика за захарни изделия”- гр. Сунгурларе, 1998г.

  ОВОС на“Генплан за доказване терена на цех за преработка на риба”, 1998г.

  Комплексен доклад ОВОС на ”Бензиностанции над три колонки на “Петрол” АД - клон Бургас”, 1998г.

  ОВОС на “Генплан за доказване терена на крайпътен комплекс с газо-и бензиностанция”, 1998г.

  ОВОС на “Газстанция –Бургас-такси-инвест”, гр.Бургас,1998г.

  ОВОС на “Търговски и сервизен център Пежо-Бургас”,1998г.

  ОВОС на ”Генплан за доказване терена на цех за производство на перилни и миещи препарати”, 1998г.;

  ОВОС на“Генплан за доказване терена на цех за месодобив и месообработка”, 1997г.;

  ОВОС на“Пластментно-снабдителна база”- Аспарухово, 1997г.

  ОВОС на “Бургаски корабостроителници”, 1997г.

   

  ОВОС на обект - “Асфалтова база с кариера”- с.Банево, 1997г.;                                              

   

  Екологичен анализ на обект - ”Кариера за добив на подземни богатства - с.Каменар”, 1998г. 

   

  ОВОС на Алтернативно решение за депониране на драгажни маси от обект “Разширение на пристанище Бургас” в пясъчна кариера “Комлушка низина, 2001г. 

   

  ОВОС на “ЧЗР за кариера “Богданово” за добив на варовик в землището на с.Богданово, Община Средец, 2001г. 

   

  ОВОС на Каменна кариера, представляваща имот №000641 по план на землището на гр.Средец, местност ”Дервишки път” с площ 92,825 дка и производствен терен, представляващ имот №000576 по плана на землището на гр.Средец, местност “Градишка река” с площ 63,891 дка, 2002г.

   

  ОВОС на обект - “Находището на гранитосиенити “Божема”, с.Сливово”, Община Средец, 2003г. 

   

  ОВОС на обект -  “Находище за строителни материали - литити” в местността “Събев баир”, землище с.Дражево”, Община Тунджа, Област Ямбол, 2006г.

   

  ОВОС на обект -  “Находище за строителни материали-трахиандезити” в местността “Еневи могили”, землище с.Хаджи Димитрово, Община Тунджа, 2006г.

   

  ОВОС на обект -  “Разработване на баластриера за добив на пясък в ПИ №000062 и №000085, местност Калов баир”, землище с.Константиново, Община Камено, 2007г.

   

  ОВОС на обект -  “Разработване на находище за строителни материали (трахити) от находища “Баба Тодора” и “Шилестия кайряк”, землище с.Деветак, община Карнобат, 2009г.

   

  ОВОС на обект -  “Разработване на находище за строителни материали – пясъци “Анастасия”, землище гр.Българово, община Бургас”, 2009г.

   

  ОВОС на обект - “Находище за добив на строителни материали (кариерен пясък) от находище “КАРИЕРАТА”, землище с.Полски извор, Община Камено”, 2011г.

   

  ОВОС на обект -  “Находище за добив на строителни (инертни) материали – баластра в находище “ЛОЗЯТА”, землище гр. Ветрен, Община Септември, Област Пазарджик”, 2011г.

   

  ОВОС на обект -  "Разработване на находище за добив на строителни материали (кариерен пясък) от находище "Кариерата", землище с. Полски извор, община Камено, 2011г.

   

  ОВОС на обект - "Разработване на находище за строителни материали - трахити "Брешнела", в землище на с.Равадиново, Община Созопол", 2011г.

   

  ОВОС на обект - „Разработване на находище за добив на строителни материали – подземни богатства “Голеш”, землище с. Изгрев, Община Царево”, 2012г.

   

  ОВОС на обект - "Разработване на кариера за добив на мрамори от находище "Старите колиби", в землището на с. Мулдава, Община Асеновград, обл. Пловдив, 2012г.

   

  ОВОС на обект - "Разкриване на кариера за варовик в находище "Люляката", участък "Снежно поле - югоизток" в землището на с. Чернево, Община Суворово, Област Варна, 2013г.

   

  ОВОС на обект - "Разработване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище "Дъскотна", участъци "Северен" и "Южен", в землище с. Вишна и с. Дъскотна, Община Руен., 2014г.

   

  ОВОС на обект - "Кариера за добив на нефтошисти от находище "Боров дол" в землището на с. Боров дол, Община Твърдица, Област Сливен, 2015 г.

   

   

  ЕО на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас, 2010г.

  ЕО на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ямбол, 2013г.

  ЕО на Общ устройствен план (ОУП) на Община Тунджа, 2006г.

  ЕО на Общ устройствен план (ОУП) на Община Приморско, 2005г.

   

  EО на ПУП-ПРЗ на кв. “Крайморие”, гр. Бургас, 2004г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона “Север”, гр.Бургас, 2010г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона град Карнобат, 2006г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ на Нефтен терминал "Росенец", 2007г.

  ЕО на ПУП и изменение на ОУП на м."Кюшето", Община Бургас, 2007г.

  ЕО на ПУП – ПРЗ на „Южно Атанасовско езеро“, 2007г.

  EО на ПУП - ПРЗ на Туристически комплекс “Божура”, гр.Средец, 2007г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за Рибарско селище “Ченгене скеле”, кв. Крайморие, гр.Бургас, 2009г.

  EО на ПУП-ПРЗ на местност ”Край село”, с. Велика, Община Царево, 2005г.

  EО на ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване в м. “Хаджи бекир”, гр. Айтос, 2008г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за апартаментен комплекс в м. “Полихорава”, гр. Бяла, Община Бяла”, 2008г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване в м. “Старо село” и м. “Ново село” в с.Атия, Община Созопол, 2008г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за вилно застрояване в м. “Герен соват”, с.Равадиново, Община Созопол, 2009г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за вилно строителство в м. “Външната чешма”, гр.Черноморец, Община Созопол, 2010г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за фотоволтаична централа в землището с.Камчия, Община Сунгурларе, 2010г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в м. “Читърлъка”, с.Кошарица, Община Несебър, 2010г.

  ЕО на План за регулация на вилна зона в местностите “Коручешме”, “Габърчетата” и “Сазлъка”, землище гр.Китен, Община Приморско, 2010г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за изграждане на складова база в местност “Римски мост”, с.Рудник, Община Бургас, 2010г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система в местност “Карабалъка”, с.Рудник, Община Бургас, 2011г.

  ЕО на “ПУП – ПРЗ за фотоволтаична централа  м.“Курт баир” и  м. “Манда баир”, с.Рудник, Община Бургас”, 2012г.

  ЕО на ПУП-ПРЗ за изграждане на складово-търговска база и офиси в м. “Чардактарла -519”, землище гр.Бургас, 2012г.

  ЕО на ПУП-ПЗ за жилищни сгради в местност “Герена”, землище с. Тънково, Община Несебър“, 2014г.

  ЕО на “ПУП-ПРЗ за кв. 22 в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас и изменение на плана за улична регулация”, 2015г.

  ЕО на “Частично изменение на ПУП-ПРЗ на с. Тънково, Община Несебър“, 2015г.

  ЕО на „Изменение на ПУП-ПЗ на местност „Чифтелията”, землище с. Веселие, Община Приморско”, 2015г.

  ЕО на Генерален план за развитие на пристанище „Порт България Уест”, 2018г.

  Екологична част към Оценка въздействие върху наследството (ОВН) за Стар град Несебър от реализацията на Рибарско пристанище „СЕВЕРНА БУНА – НЕСЕБЪР“, 2018г.

  Заявление за издаване на Комплексно разрешително на обект :

   

  ”Кумазит Керамика” ЕООД - Рингова пещ за изпичане с обем 350m3 в с. Подвис, Община Сунгурларе.

  “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД за Инсталация за производство на вар с капацитет над 50 тона дневно, 2011г.

  "Бургаски Захарен Завод" ЕАД - Варови шещи - 3 бр. всяка с производствен капацитет - 75т/24 ч., 2012г.

  "БалБок Инженеринг" АД - закрит склад за съхранение на опасни отпадъци, с общ капацитет над 5000 тона, 2013г.

  "Бългериън Шугър Къмпани" ЕООД - шахтови пещи за производство на вар с капацитет 10 000 t/y, 2015г. (Актуализация на КР)

   Регионално депо за Битови отпадъци - регион Разлог, 2016 г.

  Регионален център за управление на отпадъци - Стара Загора, 2015 г.

  Регионално депо за Битови отпадъци - Созопол, 2015 г.

  Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, 2013 г.  (Оценка по чл.99а, ал.1 от ЗООС)

  Регионално депо за Битови отпадъци - регион Ямбол, 2007 г.

  Регионално депо за Битови отпадъци - регион Бургас, 2008 г.

  Депо за Битови отпадъци Братово, Община Бургас,  2006 г.

  Депо за Битови отпадъци Карнобат, Община Карнобат,  2007 г.

  Депо за Битови отпадъци Айтос, Община Айтос, 2007 г.

  Депо за Битови отпадъци Сунгурларе, Община Сунгурларе, 2007г.

  Депо за Битови отпадъци Средец, Община Средец, 2007г.

  Депо за Битови отпадъци Каменар, Община Поморие, 2007г.

  Депо за Битови отпадъци Стара Загора, Община Стара Загора, 2007г.

   

  Дисперсионно моделиране на емисиите

  Математическо моделиране за оценка на приноса на планирани промени в дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД към емисиите в приземния слой на атмосферния въздух

   

  Математическо моделиране за определяне приноса на емисиите в атмосферния въздух към проект: Преустройство на цех „Натриев триполифосфат (НТФ)“ за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи за завод Агрополихим, гр. Девня

   

  Математическо моделиране за оценка на приноса на планирани промени в дейността на „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД към емисиите в приземния слой на атмосферния въздух, съгласно КР № 63-Н1/2017г., актуализирано с Решение № 63-Н1-И0-А5/2021г.

   

  Математическо моделиране за определяне приноса на емисиите в атмосферния въздух от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ към концентрациите в приземния слой, съгласно Решение 2017/1442/ЕС за формулиране на заключенията за НДНТ за големи горивни инсталации

   

  Математическо моделиране на приноса на емисиите на живак и серен диоксид във въздуха от изпускащо устройство №1 на площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток 1“ гр. Гълъбово, съгласно Решение 2017/1442/ЕС за формулиране на заключенията за НДНТ за големи горивни инсталации

   

  Математическо моделиране на разсейването и изследване на въздействието на емитирани замърсители /сяроводород (H2S) и амоняк (NH3)/ от факелни системи на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

   

  Моделиране на дисперсията на емисиите на ФПЧ10 в атмосферен слой след промяна в дебита на изпускащи устройства 8А, 8B и 8C (силози за пепелина) от площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток 1“ гр. Гълъбово.

   

  Математическо моделиране на приноса на емисиите на замърсители във въздуха от изпускащите устройства на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД, съгласно условията на КР №6-Н1-И0-А1/2012г., както и след извеждане от експлоатация на някои съществуващи и включване на нови изпускащи устройства при реализацията на инсталации от „Комплекс за преработка на тежки нефтени остатъци” (КПТО).

   

  Моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух изхвърляни от неподвижните източници на организирани емисии на площадката на Солвей Соди АД, гр. Девня.

   

  Математическо моделиране на приноса на емисиите на замърсители във въздуха от изпускащите устройства на „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” EООД, съгласно условията на КР №415-Н0-И0-А0/2011г, както и след извеждане от експлоатация на изпускащо устройство (комин) – Комин №2.

   

  Математическо моделиране на приноса на емисиите на замърсители във въздуха от изпускащите устройства на „Свинекомплекс Зимен” АД в ПИ №000143, землище с. Зимен, Община Карнобат, област Бургас, съгласно условията на КР №337-НО/2008г., актуализирано с Решение №337-НО-ИО-А1/2010г., както и след вътрешно преустройство на помещения за подрастващи прасета.

   

  Математическо моделиране на приноса на емисиите на замърсители във въздуха от изпускащите устройства на площадката на „ПРОГРЕС”АД, съгласно условията на КР и след въвеждане в експлоатация на нови изпускащи устройства.

   

  Моделиране на разсейването и очакваната концентрация на замърсители в приземния слой при работа на инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ с капаците 1.5 MW, в землището на с. Могила, Община Стара Загора – РЕМАТ ЕООД

   

  Моделиране на разсейването и очакваната концентрация на замърсители в приземния слой при работа на инсталации за производство на дървени въглища по ретортен способ капацитет 2.64 MW, в землището на с.Атолово, Община Тунджа.

   

  Моделиране на разсейването и очакваната концентрация на замърсители в приземния слой при работа на инсталации за производство на дървени въглища по ретортен способ с капацитет 2.64 MW , в землището на с.Дражево, Община Тунджа.

   

  Математическо моделиране и оценка на очакваното разпространение на химични агенти и шум при реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на складова база с административна част и производство (цех за производство на кабели), местност „Под шосето“, землище гр.Бургас, Община Бургас

   

  Математическо моделиране на разсейването и изследване на въздействието на емитирани замърсители (ФПЧ) от проучвателна площ „Обретеник“ за открит кариерен добив на строителни материали (варовик) в землището на с. Обретеник, Община Борово, Област Русе. Възложител „Автомагистрали Черно море“ АД

   

   

  Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчните води от

  ПСОВ кв. Крайморие, гр.Бургас

  ПСОВ Поморие, Община Поморие

  ПСОВ Равда /разширение/, Община Несебър

  ПСОВ с.Пирне, Община Айтос

  ПСОВ с. Дебелт, Община Средец

  ПСОВ на с.Рудник и м.с. Черно море, Община Бургас

  ПСОВ на гр.Българово, Община Бургас

  ПСОВ с.Медвен, Община Котел

  ПСОВ с.Тича, Община Котел

  ПСОВ с.Ябланово, Община Котел

  ПСОВ с. Лозенец, Община Царево;

  ПСОВ с.Грозден, Община Сунгурларе;

  ПСОВ с.Велислав, Община Сунгурларе;

  ПСОВ с.Съединение, Община Сунгурларе;

  ПСОВ с.Манолич, Община Сунгурларе;

  ЛПСОВ на „Летателна площадка гр. Приморско“

  ЛПСОВ на “Примарт Билд Инжинеринг” ЕООД

  ЛПСОВ на “Кидекс ЕМ” ЕООД

  ЛПСОВ на “Енергия Техноинвест” ЕООД

   

  Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел:

  "Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на река Хаджийска, землище гр. Несебър";

  "Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на с.Оризаре, Община Несебър"

  “Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на левия бряг на р.Луда Камчия в урбанизирана територия на с.Дъбовица, Община Сунгурларе";

  “Реконструкция на съществуващ пристан за малки плавателни съдове”

  напояване на земеделски площи

  Заустване на дъждовна канализация от проект “Културно-историческо наследство на остров “Света Анастасия”;

  Заустване на дъждовна канализация, местност „Кокалу“, с. Равда, Община Несебър - eтап III, Подобект – „Заустване в Черно море“

   

  ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

  OПOОС Община Банско - 2021 - 2028 г.

  OПOОС Община Димитровград - 2021 - 2028 г.

  OПOОС Община Айтос - 2021 - 2028 г.

  OПOОС Община Ямбол - 2021 - 2028 г.

  OПOОС Община Средец - 2021 - 2028 г.

  OПOОС Община Средец - 2017 - 2020 г.

  OПOОС Община Несебър - 2016 - 2020 г.

  OПOОС Община Елхово - 2015 - 2020 г.

  OПOОС Община Поморие;

  OПOОС Община Бургас;

  OПOОС Община Приморско;

   

  ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - В Т.Ч. ДИСПЕРСИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ИМИИСИТЕ И НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАВ

  Програма за подобряване КАВ на Община Бургас, 2021 - 2027г.;

  Програма за подобряване КАВ на Община Русе, 2021 - 2026г.;

  Програма за подобряване КАВ на Община Плевен, 2021 - 2025г.;

  Програма за подобряване КАВ на Община Стара Загора, 2021 - 2025г.;

  Програма за подобряване КАВ на Община Банско, 2021 - 2027г.;

  Програма за подобряване КАВ на Община Айтос, 2021 - 2028г.;

  Програма за управление КАВ на Община Варна, 2018 - 2021г.;

  Програма за управление КАВ на Община Раднево, 2017 - 2021г.;

  Програма за управление КАВ на Община Стара Загора, 2016 - 2020г.;

  Програма за управление КАВ на Община Бургас, 2016 - 2020г.;

  Програма за управление КАВ на Община Айтос, 2016 - 2020г.;

  Програма за управление КАВ на Община Карнобат, 2016 - 2020г.;

  Програма за управление КАВ на Община Димитровград, 2015 - 2018г.;

  Програма за управление КАВ на Община Благоевград, 2015 - 2018г.;

  Моделиране към Програма за управление КАВ на Община Сливен, 2014 - 2020г.;

  Програма за управление КАВ на Община Варна, 2014 - 2018г.;

  Програма за управление КАВ на Община Несебър, 2014 - 2018г.;

  Програма за управление КАВ на Община Добрич, 2014 - 2018г.;

  Програма за управление КАВ на Община Бургас, 2011 - 2015г.;

  Програма за управление КАВ на Община Стара Загора, 2011 - 2015г.;

  Програма за управление КАВ на Община Добрич, 2011 - 2014г.;

  Програма за управление КАВ на Община Несебър, 2011 - 2014г.;

  Програма за управление КАВ на Община Средец, 2011 - 2014г.;

  Програма за управление КАВ на Община Провадия, 2011 - 2014г.;

  Програма за управление КАВ на Община Белослав, 2011 - 2014г.;

  Общински и Регионални програми за управление отпадъците

  ПУО за периода 2021 – 2028г., Община Бургас

  ПУО за периода 2021 – 2027г., Община Видин

  ПУО за периода 2021 – 2028г., Община Димитривград

  ПУО за периода 2021 – 2028г., Община Айтос

  ПУО за периода 2021 – 2028г., Община Елхово

  ПУО за периода 2021 – 2028г., Община Ямбол

  Регионална ПУО за периода 2016 – 2020г., за общините Разлог, Банско, Белица и Якуруда;

  Актуализация на ПУО за периода до 2020г., Община Шумен, 2018г.

  ПУО за периода 2016 – 2020г., Община Царево, 2017г.

  ПУО за периода 2016 – 2020г., Община Созопол, 2016г.

  ПУО за периода 2015 – 2020г., Община Елхово, 2015г.

  ПУО за периода 2015 – 2020г., Община Несебър, 2015г.

  ПУО за периода 2015 – 2020г., Община Средец, 2015г.

  ПУО за периода 2011 – 2016г. (актуализация), Община Пловдив, 2011г.

  ПУО за периода 1998-2005г. (актуализация) на Община Поморие, 2002г.

  ПУО за периода 1998-2005г. (актуализиран вариант), Община Царево, 2002г.

  ПУО за периода 1998-2005г. на Община Царево, 2002г.

  ПУО за периода 2001-2005г., Община Исперих, 2000г.

  ПУО за периода 1998-2005г. на Община Созопол, 1998г.

  ПУО за периода 1998-2005г, Община Поморие, 1998г.

   

  Фирмени програми за управление на отпадъците

  ПУО за периода 1998-2005г. на “Летище - Бургас” ЕАД - гр. Бургас ”.

   

  ПУО за периода 1998-2005г. на “Пасат”ЕАД – гр. Царево, 1998г.

   

  ПУО за периода 1999-2004г. на “Сис - Индустрийс”ООД - гр.София, 1999г.

   

  ПУО за периода 1999-2003г. на “Бургас-РЕБ - Екосервиз”ООД, 1999г.

   

  ПУО за периода 1999-2004г. на “Чистота” ЕООД, 1999г.

   

  ПУО за периода 2000-2005г. на “Фулда-България” ООД, 2000г.

   

  ПУО за периода 2001-2006г. на “Металс” ЕООД, Бургас ”, 2001г.

   

  ПУО за периода 2001-2006г. на “Булиженеринг”ЕООД – София, 2001г.

   

  ПУО за периода 2001-2006г. на “Трансвагон”АД - гр. Бургас, 2001г.

   

  ПУО на Вилно селище Дюни за периода 2001-2006г., 2001г.

   

  ПУО за периода 2001-2006 г. на “Бургаски захарни заводи” АД – гр. Камено, 2001г.

   

  ПУО за периода 2002-2007г. на “АРЕС 2001”ООД - гр. Бургас, 2002г.

   

  ПУО за периода 2002-2007г. на “Импулс-96” ООД - гр. Бургас, 2002г.

   

  ПУО за периода 2002-2007г. на ЕТ “Стоп-Донка Петкова”, гр.Ахелой, 2002г.

   

  ПУО за периода 2003-2008г. на “Спекта Ойл”ООД, 2003г.

   

  ПУО за периода 2003-2008г. на ЕТ”Н.Петров” Айтос, 2003г.

   

  ПУО за периода 2003-2008г. на Цех за преработка на полимерни отпадъци” с.Ябланово, Община Котел на “Адекс”ЕООД-Сливен, 2003г.

   

  ПУО за периода 2003-2006г. на “Чистота” ЕООД, 2003г.

   

  ПУО за периода 2004-2009г. на “Пасат”АД и “Пасат-Европа”ООД, гр. Царево, Община Царево, 2004г.

   

  ПУО за периода 2005-2010г. на “Хемусмарк” АД – гр. Бургас, 2005г.

   

  ПУО за периода 2005-20010г. на “Трансвагон” АД-Бургас, 2005г.

   

  ПУО за периода 2005-2010г. на Фабрика за растителни масла с.Съдиево, Община Царево, 2005г.

   

  ПУО за периода 2005-2010г на “Цех за преработка на полимерни отпадъци”, с.Ябланово, Община Котел, 2005г.

   

  ПУО за периода 2005-20010г. на “Вин.С.Индустрийс”ООД - гр.София, 2005г.

   

  ПУО за периода 2005-2010г. на “СИС-Индустрийс” ООД,“Промишлен комплекс”- с.Венец, 2005г.

   

  ПУО за периода 2006-2011г. на “Евробилд”ООД – гр.Бургас за обект: Складово производствена площадка в м. “Соленки”, землище гр.Созопол, 2006г.

   

  ПУО за периода 2007-2012г. на “ПЕГАС ЛИМИТИД” ООД за обект: бензиностанция и газстанция в кв.Долно Езерово”, гр. Бургас, 2007г.

   

  ПУО на “Комплекс Хюндай”, в район “Пети километър”, гр.Бургас за периода 2007-2012г. на “СИ ЕМ АУТО” ООД - гр.Бургас, 2007г.

   

  ПУО на обект: Бензиностанция, газстанция, автосервиз, контролно-технически пункт, магазин за авточасти в с.Градец за периода 2007-2012, ЕТ “МИНСИД - Мими Велева”, 2007г.

   

  ПУО на “МБАЛ, ДКЦ и самостоятелна аптека” в ж.к.”Изгрев”-гр.Бургас за период 2007-2012г.

   

  ПУО за периода 2007-2012г. “Благоустройствни строежи” ЕООД-гр.Бургас, 2007г.

   

  ПУО на обект “Автосервиз с канал за смяна на масла, вулканизатор и магазин за нови авточасти” в Промишлена зона “Север”, ул.”Янко Комитов” №1, гр.Бургас за периода 2007-2012г. – “ТРАНСОЙЛ” ООД, гр.Бургас, 2007г.

   

  ПУО на “Комплекс РОЯЛ БИЙЧ” в КК “Слънчев бряг”, Община Несебър за период 2007-2012г. – “ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД, 2007г.

   

  ПУО на обект: “Бензиностанция и газстанция в гр.Българово, Община Бургас за периода 2007-2012г. – “БЪЛНЕД” ООД, 2007г.

   

  ПУО на обект "Автосервизен център “ВОЛВО”, в УПИ ІV, масив 52, землище кв.”Долно Езерово”, гр.Бургас, 2008г.

   

  ПУО на обект "Автосервиз с канал за смяна на масла, шоурум и магазин за нови авточасти в Промишлена зона “Север”, ул.”Одрин” №82, гр.Бургас, 2008г.

   

  ПУО на обект: Медико Диагностична Лаборатория “ЛИНА” ЕООД, 2008г.

   

  ПУО на обект "Автоцентър с автоморга, автосервиз, автомика и магазин за авточасти в к-с “Меден Рудник”, гр.Бургас, 2008г.

   

  ПУО на обект "Бетонов възел и ремонтна работилница в УПИ ІV, кв.3 по плана на Стопански двор, землище гр. Айтос, 2008г.

   

  ПУО на обект: Комплекс “Роадстар”- бензиностанция, газстанция, автомивка и сграда за КОО в гр. Айтос, 2008г.

   

  ПУО на обект "Производствено-складова база за печене и опаковане на ядки в УПИ ІІІ, кв.90, ПЗ “Юг”, гр.Бургас, ул.”Индустриална”, №90, 2008г.

   

  ПУО на обект: "Автомивка и вулканизатор в имот №170, кв.5, по плана на с.Билка, Община Руен, 2009г.

   

  ПУО на обект "Многопрофилна болница за активно лечение “Дева Мария”, в УПИ ХІ-593, кв.7, ул. “Александър Стамболийски”, кв.”Ветрен”, гр.Бургас, община Бургас, 2009г.

   

  ПУО на обект "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 2009г.

   

  ПУО на обект "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Бургаски Корабостроителен южен кей-Л”, гр.Бургас, Община Бургас, ул.”Комлушка низина” №1, 2009г.

   

  ПУО на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки”, 2009г.

   

  ПУО на “Автомотосервиз Сузуки” в УПИ ХVІ-69 и ХVІІ-69, по плана на ПЗ “Юг” ул. “Индустриална” №2 гр.Бургас, Община Бургас, 2010г.

   

  ПУО на обект "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ЕУЕЕО), оловни акумулаторни батерии, хартия, пластмаси и стъкло в част от имот 07079.604.10, ПЗ “Север”, гр.Бургас, Община Бургас, 2010г.

   

  ПУО на обект "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ЕУЕЕО), оловни акумулаторни батерии, хартия, пластмаси и стъкло в част от имот №07079.827.89, местност “Помпена станция”, землище кв.”Долно Езерово”, гр.Бургас, Община Бургас, 2010г.

   

  ПУО на обект "Инсталация за преработка и утилизация на отпадъчни нефтопродукти на територията на “Бургаски Корабостроителници” АД, гр.Бургас, Община Бургас, 2010г.

   

  ПУО на "Депо за неопасни отпадъци Несебър в землището на с.Равда, Община Несебър.

   

  ПУО "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), в ПИ №000970, местност “Герена” и Автосервиз в парцел V, кв.9 по плана на бивш Стопански двор, землище гр.Айтос, Община Айтос, 2010г.

   

  ПУО на обект "Търговски комплекс “ПОЛО МАРКЕТ” в местност “Кокалу”, землище гр.Несебър, Община Несебър, 2010г.

   

  ПУО на обект "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) автосервиз и автомивка, и площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци (хартия, пластмаси и стъкло) в имот №07079.9.376, местност “Сулу дере”, гр.Бургас, Община Бургас, за периода 2010 - 2015 г.

   

  Програма за управление на отпадъците “Промишлен комплекс – гара Церковски”, с.Церковски, Община Карнобат, за периода 2010 -2015 г.

   

  Програма за управление на отпадъците на “Площадка за събиране, временно съхранение, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии в УПИ VІІІ, кв.150, пл.2200, по плана на гр.Средец, Община Средец” за периода 2011 -2016 г. “УЕЙСТ 2011” ЕООД

   

  ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОС:

  План за управление на ЛОС на Бургаски корабостроителници, 2006г.

   

  План за управление на ЛОС на Трансвагон, 2006г.

   

  ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ:

  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия, производствени аварии и катастрофи в “ХемусМарк” АД- гр.Бургас, 2001г.

   

  План за действие при бедствие, аварии и катастрофи (ПДБАК) на обект Автоморга - ЕТ “Снакс”-Бургас, 2005г.;

   

  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии във филма “Трансвагон” АД, гр.Бургас, 2005г.;

   

  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи в обект “Хипермаркет Mr Bricolage” в южна промишлена зона, гр.Бургас, 2006г.;

   

  ПДБАК на площадка за обработка на полимерни отпадъци “АДЕКС” ЕООД, с.Ябланво, Община Котел, 2006г.;

   

  ПДБАК на площадката на “Цех за производство на полуготова храна” в стопански двор на кв.”Горно Езерово”, гр.Бургас, 2006г.;

   

  ПДБАК на площадка “Автокомплекс с автосервиз и кафе” в имот №68, Промишлена зона “Юг”- Бургас, 2006г.;

   

  ПДБАК на Складово-производствена площадка в местност “Соленки”, землище гр.Созопол, 2006г.;

   

  Авариен план на обект “КОМПЛЕКС ХЮНДАЙ”, район “Пети километър”, гр.Бургас, Община Бургас, 2007г.;

   

  План за защита при бедствия в обект : База на горивозарядна станция “ПЕГАС” с.Долно Езерово, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Представителна сграда с апартаменти и обслужване” в УПИ ІІ, кв.41 по плана на КК “Слънчев бряг-изток”, Община Несебър, 2007г.;

   

  Авариен план на обект Търговски център “Меркадо” в УПИ V, кв.3 по плана на ПЗ “Юг”, гр.Бургас, Община Бургас, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Бензиностанция и газстанция” в УПИ ІІ, кв.57, по плана на гр.Българово, Община Бургас, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Търговско-административна сграда” в УПИ І-1178, кв.8, ПЗ “Победа”, гр.Бургас, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Ваканционно селище Оазис” в землището на с.Лозенец, Община Царево, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “МБАЛ, ДКЦ и самостоятелна аптека” в УПИ V-21, кв.3, ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Апартаментен хотел Серенити Бей” в УПИ 191, к-г “Нестинарка”, Община Царево, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Бензиностанция и газстанция” в УПИ ІІ-413, кв.41, по плана на с.Бата, Община Поморие, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Автосервиз и складова база “Славейков”, ул.”Янко Комитов” №28, Промишлена зона “Север”, гр.Бургас, Община Бургас, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Апартаментен комплекс Мартинез” в гр.Созопол, Община Созопол, 2007г.;

   

  Авариен план на обекти “Асфалтова база с кариера с.Банево, Община Бургас, Кариера с.Каменар, Община Поморие и ремонтна работилница в гр.Бургас, ул.”Вая” №2, 2007г.;

   

  Програма за управление на отпадъците “Бензиностанция и газстанция в УПИ ІІ-413, кв.41, по плана на с.Бата, Община Поморие за периода 2007-2012г. “Дермена” ООД, 2007г.;

   

  Авариен план на обект “Автосервиз с канал за смяна на масла, вулканизатор и магазин за нови авточасти” в Промишлена зона “Север”, ул.”Янко Комитов” №1, гр.Бургас;

   

  Авариен план на обект “Комплекс РОЯЛ БИЙЧ” в КК “Слънчев бряг”, Община Несебър, 2007г.