• Проект ОП "Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020

  Проект ОП "Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020

  “ВАНГ” ЕООД изпълнява проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020. Основните цели на проекта са: осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

   

  Проект и главна цел: Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

  Бенефициент: «ВАНГ» ЕООД

  Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

  Начало: 25.01.2021г.

  Край: 25.04.2021г.