• Клиенти и партньори

  РЕФЕРЕНЦИИ

   

   

  БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ ЕООД

  „Екипа на „ВАНГ“ ЕООД ръководеше изключително прецизно процедурата по ОВОС...“

   адвокат Гергана Николова

   

           

   

   

  ОБЩИНА  БУРГАС

  „Работата на екипа на „ВАНГ“ ЕООД се характеририза с професионално изпълнение и корекност.“

   Павлин Михов, Директор на дирекция ООС

   

     
   

  ОБЩИНА СОЗОПОЛ

  "Екипа на ВАНГ ЕООД проявиха професионализъм и коректност при изпълнение на всички възложени задачи"

  Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол 

   

     

   

   

  ОБЩИНА КОТЕЛ

  „Възложените за изпълнение процедури са завършени успешно и в договорените срокове. Даваме положителна оценка за работата на екипа на ВАНГ ЕООД, т.к възложените им задачи бяха професионално и коректно изпълнени.“ 

  Детелина Адамова, Зам. Кмет на Община Котел

   

     

   

   

  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

  "Възложихме на ВАНГ да изготвят Заявление за издаване на Комплексно разрешително за Депо за неопасни отпадъци - Община Стара Загора. Процедурата е завършена успешно и в договорените срокове." 

   Маргарита Георгиева, гл. експерт "Екология и чистота"

     

   

   

   

  ОБЩИНА НЕСЕБЪР

   "Изразяваме своето удовлетворение от експертната работата на ВАНГ ЕООД при изготвяне и провеждане на следните процедури: ОВОС на ИП "Изграждане на ПСОВ Слъчев бряг"; Заявление за заустване на отпадъчни води в Черно море..." 

   Николай Димитров, Кмет на Община Несебър

     

   

   

   

  БУЛМЕР ООД 

  „Препоръчваме фирма ВАНГ като коректен и отговорен партньор, които изпълнява поетите ангажименти на високо професионално ниво.“ 

   Асен Костов, Управител на БУЛМЕР ООД

     

   

   

   

  СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД  

  „Работата на екипа на „ВАНГ“ ЕООД се характеририза с професионално изпълнение и корекност.“ 

   Димо Димов, Управител

     

   

   

  БИГ АД 

  "Професионално изпълнение и коректност при извършване на следните процедури: Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за вилно строителство...." 

    Иванка Жекова

     

   

   

  Кметство Китен, Община Приморско

   "Коректно изпълнение на възложените процедури по екологична оценка,  Комплексна екологична експертиза със здравна оценка във връзка с изготвянето на План за регулация на вилна зона в .. " 

    Пенка Пехливанова

     

   

   

   

   СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците  - Стара Загора"  

  Изготвяне на ОВОС и Оценка по чл.99а за ИП Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отадъците, обслужващо общини Стара загора, Казанлък..." 

      проф. Светлин Танчев, Председател на УС