• Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС)

  Всяка инвестиционна дейност, независимо дали е свързана с ново мащабно строителство, обособяване на временен обект или преустройство на съществуващи обекти, може да бъде одобрена за реализиране едва след получаване на решение от компетентните органи относно очакваното въздействие, което ще окаже върху околната среда.
   
  Процедурата по ОВОС преминава през няколко нормативно определени етапа, които са задължителни, съгласно българското и европейското законодателство.

   

  Ние предлагаме не само изготвяне на оценката, но и пълно съдействие на инвеститора за успешното приключване на цялата процедура, чрез ефективна комуникация и пълноценно участие във всички фази.

   

  Списък на изготвените доклади за ОВОС може да видите в раздел  „Професионален опит“