shapeМисли зелено!

Правете природосъобразен бизнес!

Консултантите по екология и опазване на околната среда са професионалисти, които предоставят експертни съвети и насоки на бизнеса по различни аспекти на екологичното планиране, проектиране и експлоатация

img
shapeСфера на експертиза

Услуги

img
img
shapeЗащо да изберете ВАНГ?

Конкурентни цени на предлаганите услуги;

Дългогодишен опит и широк обхват на предлаганите услуги;

Мобилност и осъществяване на услугите на територията на цялата страна;

Кратки срокове за изпълнение на възложените услуги;

Коректно отношение към всеки клиент;

Пълна прозрачност, отчетност и яснота в изпълнението на целия спекър от предлагани услуги.

Акредитирана лаборатория за атмосферен въздух (емисии и имисии), води, почви и отпадъци към Еко-консулт-инженеринг

shapeРеференции

Клиенти и партньори